آموزش ویدیویی

نصب و راه اندازی دستگاه انت ماینر S9

نصب و راه اندازی دستگاه انت ماینر S9

نصب و راه اندازی دستگاه انت ماینر S9

برای راه اندازی دستگاه های  انت ماینر ابتدا یکسری ملزومات را باید آماده نماییم.

ایتدا یک کابل با آمپر متناسب با دستگاه تهیه کنید. آمپر دستگاه های انت ماینر S9 بین 10 تا 16 آمپر میباشد.
خرید کابل با کیفیت و متراژ دقیق در آینده به طول عمر دستگاه و بهبود عملکرد تاثیر میگزارد.

کابل اتصال به اینترنت میبایست حتما کابل LAN از نوع RJ45 که تمام هشت رشته سیم آن متصل باشد.

اتصال دقیق کابل برق و کابل LAN به دستگاه بصورتی که محکم در جای خود قرار گرفته باشد.

شرایط محیطی :

اگر در منزل از دستگاه انت ماینر استفاده میکنید حتما خروجی دستگاه که فن گرما را به بیرون انتقال میدهد را از طریق لوله بخاری معمولی یا فنری به بیرون هدایت نمایید.

دستگاه انت ماینر را در جایی خشک دور از رطوبت و مناسب قرار دهید. زیر دستگاه را عایق کنید و از نصب دستگاه بر روی فلزات خوداری نمایید.

بهتر است برای ورودی هوا به دستگاه انت ماینر یک فیلتر هوا در نظر گرفت.
البته فیلتر هوا نباید طوری باشد که مقدار هوا دهی به دستگاه را کم کند.

نصب و راه اندازی دستگاه انت ماینر S9 :